Afânâsea “computer” lu a tău !

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

La cljimarea alu Toma Enache, artistlu Constantin Themelis va s-tsânâ un workshop Bucureshti, la Teatrul di Artâ, tu chirolu 18-25-li di Avgustu: “Afânâsea-lu <>” i “Muzica a usiiloru, nu halatlu a hâbăriloru”.

Aestu workshop ari tu naeti sâ-lj bagâ pi lucru atselji tsi va s-ljea parti, criscândalui creativitatea, pritu fândâxirea di pirmithuseri a cafi unlui insu shi pritu aspunearea a loru pi stsenâ.

Pâhălu ti 7 dzâli, 4 sihăts/dzuuâ (10 a.m. – 14 p.m.): 200 lei

Anyrâpserli s-adarâ pânâ tu 10-li di Avgustu, la numirlu: 0758.10.50.10 (locârli suntu piriursiti/ptsâni).

Constantin Themelis – theatrinu/cântâtoru/giucâtoru/pirmithusitoru. Ari spudhâxitâ multu tehnili di formari a theatrinlui, ashi cum furâ eali dusi ma largu la Jerzy Grotowski Teatr-Laboratorium (Polonia) shi la Teatrul Odin alu Eugenio Barba (Danemarca). Ma multu, elu spudhâxi axiili intercultural ali theatrinlui/giucâtorlui, ashi cum furâ eali scoasi tu miydani tu sâtâxearea adratâ di Sculia Internatsionalâ di Antropologhii Teatralâ (ISTA, Director: Eugenio Barba).

Ursits!
Poster for Bucharest - 2

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

Advertisements

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...