CÂNTIȚI PI LIMBA A MEA DI MUMA

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
Konstantin al Themeli / Κωνσταντῖνος Θεμελῆς
Florentina Costea /
Φλορεντίνα Κόστεια
Cântiți pi limba amea di muma / Τραγούδια στή μητρική μου γλώσσα
GogaDragu_2( Foto: Fratslji Manakia / Ἀδελφοί Μανάκια )

Ἐτοιμάζεται

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

CÂNDU LUNA VINI
Sboari: Νikos Gatsos
Musica: Μanos Hadjidakis
Cântu: Maria Farandouri, Elias Ljoungos

Adutseari pi Armâneaști
Florentina Costea

Itsi  s-hibã, s-hibã,  itsi s-stihiseascã
Cându luna vini, tuts Armãnjlji cãntã
Sots bunj tu irinji, ama sh-tu alumtã
Cându luna vini, tuts Armãnjlji cãntã
Cându luna vini, itsi va si s-facã !


Plãngu beduinjlji,
zghilescu felahlji
Shi tu Palestina, aclo sh-ardu singuri
Analtu stri dzeanã, luna-i trimburatã
Cându luna vini, tuts Armãnjlji cãntã
Cându luna vini, itsi va si s-facã!


Lunjina sh-buneatsa,
hiilu-nj, chirurã
Lu-arcarã sh-Patriarhlu andreptu tu piri
Zãmbatslji lãirã sh-chetsarli criparã
Cându 
luna vini, tuts Armãnjlji cãntã
Cându luna vini, itsi va si s-facã!

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

Τό ἀφιέρωμα στήν ἀρμανική ποίηση πού ἒλαβε χώρα στό Polis Art Cafe τῆς Ἀθήνας, τήν 22α Μαρτίου 2014
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΒΛΑΧΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ / PRICUNUSHTEARI TI POESIA ĂRMĂNEASCA
ἀπεκάλυψε μιά ποίηση γιά τήν ὁποία εἰδικευμένοι ἐπιστήμονες ὃπως ὁ ἱστορικός Λεωνίδας Ἐμπειρίκος καί ὁ Γλωσσολόγος-Διαλεκτολόγος Σταμάτης Μπέης εἶπαν:

Λεωνίδας μπειρίκος: Ἐγώ πρέπει νά πῶ ὃτι ἐντυπωσιάστηκα – πάρα πολύ! Ὂχι μόνο ἀπό τό ὑψηλό καλλιτεχνικό (αἰσθητικό) ἐπίπεδο καί τό ἐπίπεδο τοῦ Λόγου τῆς ἀρμανικῆς ποίησης –καί χάρη στή μετάφραση, πού ἦταν πολύ καλή, καί χάρη στήν ἀνάγνωσή σου στά Ἑλληνικά, διότι θά μπορούσε νά εἶχε πάει ὃλο χαμένο ἐάν ἦταν κακή ἡ μετάφραση καί κακή ἡἀνάγνωση, πρέπει νά τό πῶ–, ἀλλά καί ἀπό τό πόσο δυνατή ἦταν καί ξω πό ποιοδήποτε θογραφικό  φολκλορικό στοιχεο. Μοῦ ἒκανε τρομερή ἐντύπωση, διότι ὡς μειονοτική γλώσσα –ἀκόμα καί στίς χῶρες ὂπου μιλιέται περισσότερο ἀπό τήν Ἑλλάδα–, θά μποροῦσε νά γλυστρίσει στό φολκλόρ καί τήν ἠθογραφία.

Σταμάτης Μπέης: Ἐγώ ἑστιάζω σ’ αὐτό τό τελευταῖο: ὃτι εἶναι μιά ποίηση ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, σύγχρονη, πού δείχνει τό στοίχημα πού ἒχουν βάλει οἱ «μικρές» γλῶσσες – «μικρές» μέ τήν ἒννοια ὃτι εἶναι γλῶσσες μέ μικρό ἀριθμό ὁμιλητῶν. Σέ κοινωνίες ὂπου ἡ Βλάχικη δέν ὁμιλεῖται στόν δημόσιο χῶρο,κούσαμε, μἐσω τῆς ἀρμανικῆς ποίησης, ὃτι μπορεῖ νἀ ἀποτυπώσει καί νά ἀποτυπωθεῖ σέ ἒργα τέχνης πού ἀφοροῦν τόν σύγχρονο κόσμο, μακρυά ἀπό κάθε ἠθογραφικό καί φολκλορικό στοιχεῖο. Γιά μένα ἡ κυρίαρχη ἐντύπωση τῆς βραδυᾶς ἦταν αὐτή: τό μεγάλο στοίχημα τῶν «μικρῶν» γλωσσῶν, πού προσπαθούν καί μπορούν, πολλές φορές, νά ἀνταποκριθούν στίς σύγχρονες συνθῆκες ἐπικοινωνίας. Παρ’ ὃλο πού ἐνδέχεται ἂλλες «μικρές» γλῶσσες νά μήν μποροῦν νά τά καταφέρουν τόσο καλά!

(Ἀποσπάσματα ἀπό τή συνομιλία γιά τό ἐν λόγω ἀφιέρωμα, μέ τίτλο Ὃλος ὁ κόσμος ξενιτειά, ἐδῶ.)

Ὁ κορυφαῖος σολίστας στή φυσαρμόνικα καί τούς αὐλούς, ἀλλά καί συνθέτης Μᾶνος Ἀβαράκης συνέθεσε γιά τό ἀφιέρωμα αὐτό πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις καί στή συνέχεια, ἐντυπωσιασμένος ἀπό τήν ποιότητα αὐτῆς τῆς ποίησης δοκίμασε τή σύνθεση μέλους γιά μερικά ποιήματα. Ἡ δουλειά του θά ἀποτελέσει τόν δίσκο που σχεδιάζω μέ τίτλο Τραγούδια στή μητρική μου γλῶσσα. Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἓνας μή Ἀρμᾶνος συνθέτης δοκιμάζει μελοποίηση ἀρμανικῆς ποίησης.
(Γιά τή συνεργασία μας σέ δύο ἂλλες μουσικο-θεατρικές παραστάσεις βλέπε στούς παρακάτω συνδέσμους:
* Ἡ νοσταλγία δέν εἶναι πιά αὐτή πού ἦταν
Εἰκόνες μουσικῆς σέ ἠχοχρωμάτων τόπους.
Γιά τήν παρουσίαση τῆς μετάφρασης τοῦ Μικροῦ Πρίγκηπα στ’ Ἀρμανικά, βλέπε στόν σύνδεσμο
Νjiclu Amirărush pi Armaneashti tu Atena. )

Ὁ Μᾶνος Ἀβαράκης εἶχε τή γενναιοδωρία νά μοῦ χαρίσει, ὡς ἐνθύμιο, τό μουσικό τετράδιό του μέ τίς παρτιτοῦρες τῶν πρώτων πέντε ποιημάτων πού μελοποίησε κι ἐγώ, μέ τή σειρά μου, νά σᾶς δείξω μερικές σελίδες του, ὃπου μπορεῖτε νά δεῑτε τί σημαίνει “δημιουργική καλλιτεχνική ἐργασία”.

ΜΑΝΟΥ ΑΒΑΡΑΚΗ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

MANOS AVARAKIS, 5 CÂNTIȚI ARMÂN

ΜΑΝΟΥ ΑΒΑΡΑΚΗ, ΠΕΝΤΕ ΑΡΜΑΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
PARADOXURI, 1   PARADOXURI, 2
ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
CILIMEANLU, 1    CILIMEANLU, 2
ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
TUTI CU ARADĂ, 1    TUTI CU ARADĂ, 2
ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
CATACOMBI, 1    CATACOMBI, 2
ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
BANĂ, 1    BANĂ, 2

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

Advertisements

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...