* Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΗΣ 11ης/9ου: Τά δομικά στοιχεῖα τοῦ ἀστυνομικοῦ κράτους τῆς Ἀμερικῆς ἀπό τό Α μέχρι τό Ω.

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

The Tyranny of 9/11: The building blocks of the American Police State from A – Z
by John W. Whitehead
Μετάφραση: Κωνσταντῖνος Θεμελῆς

shutterstock_25159549

“Κανένας ἂνθρωπος δέν μπορεῖ νά τρομοκρατήσει ἓνα ἒθνος, ἐκτός καί ἂν εἲμαστε ὃλοι συνεργοί του.”
Edward R. Marrow

Ἒχουμε βαδίσει ἓναν παράξενο καί βασανιστικό δρόμο ἀπό τίς 11 Σεπτεμβρίου 2001, σπαρμένον μέ τά συντρίμμια τῶν ἐλευθεριῶν γιά τίς ὁποῖες κάποτε κομπάζαμε.

Ἒχουμε περάσει ἀπό ἓνα ἒθνος πού αἰσθανόταν μεγάλη ὑπερηφάνεια νά εἶναι ἓνα πρότυπο ἀντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας σέ ἓνα ἒθνος-πρότυπο τοῦ πῶς νά πείσει τούς πολῖτες νά συμβαδίσουν μέ ἓνα ἀστυνομικό κράτος. Κάνοντάς το αὐτό, ἒχουμε δικαιώσει τόν Ὀσάμα μπίν Λάντεν. Αὐτός προειδοποίησε ὃτι ἠ “ἐλευθερία καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα εἶναι καταδικασμένα στήν Ἀμερική. Ἡ κυβέρνηση τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν θά ὁδηγήσει τόν λαό -καί ὁλόκληρη τή Δύση-, σέ μιάν ἀφόρητη κόλαση καί μιάν ἀσφυκτιῶσα ζωή.”

Τά τελευταῖα 15 χρόνια ἦταν, πράγματι, μιά ἀφόρητη καί ἀσφυκτική κόλαση.

Αὐτό πού ἂρχισε μέ τό ἐδάφιο τῆς Πατρωτικῆς Πράξης τῶν ΗΠΑ, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2001 ἒχει μετασχηματιστεῖ σέ μιά χιονοστοιβάδα ἐξάλειψης κάθε ζωτικῆς προστασίας ἐνάντια στήν κυβερνητική ὑπέρβαση, διαφθορά καί κατάχρηση.

Ἡ τυφλή συναίνεση τῶν πολιτῶν πρός ὁ,τιδήποτε θέλει νά κάνει ἡ κυβέρνηση μέ ἀντάλλαγμα τήν ὑποσχεση-φάντασμα προστασίας καί ἀσφάλειας ἒχει καταλήξει σέ μιά κοινωνία ὃπου τό ἒθνος εἶναι κλειδωμένο σέ μιά στρατικοποιημένη, μηχανιστική, ὑπερευαίσθητη, νομικίστικη, φαρισαϊκή, χηνο-βαδίζουσα ἀντίθεση πρός κάθε ἀρχή πάνω στήν ὁποία ἰδρύθηκε.

Αὐτό δέν εἶναι ἐλευθερία. Αὐτό εἶναι κελί φυλακῆς.

Τοποθετημένες ἀπέναντι σέ ἓνα σκηνικό κυβερνητικῆς παρακολούθησης, στρατικοποιημένης ἀστυνομίας, ἐπιδρομῶν τῶν μονάδων SWAT, κατάσχεσης περιουσίας, ἀπαλλοτριώσεων, ὐπερ-ποινικοποίησης, ἐνόπλων κηφήνων (drones) παρακολούθησης, σαρωτῶν σωμάτων, σταματημάτων καί σωματικῆς ἒρευνας, ἐπιδρομῶν τῶν περιπλανωμένων VIPR καί τά λοιπά – τά ὁποῖα ἒχουν ἐπικυρωθεῖ ἀπό τό Κογκρέσο, τόν Λευκό Οἶκο καί τά δικαστήρια-, οἱ συνταγματικές μας ἐλευθερίες ἒχουν σταθερά πελεκηθεῖ, ὑπονομευτεῖ, διαβρωθεῖ, περισταλεῖ καί, γενικῶς, παραμεριστεῖ.

Οἱ ἀπώλειές μας γίνονται βουνό κάθε μέρα πού περνᾶ.

Ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου, τό δικαίωμα στή διαμαρτυρία, τό δικαίωμα τῆς ἒγκλισης τῆς κυβέρνησης γιά ἀδικοπραγία -ἐξ αἰτίας τῆς διαδικασίας-, στό τεκμήριο τῆς ἀθωότητας, τό δικαίωμα τῆς αὐτοάμυνας, ἡ λογοδοσία τῆς κυβέρνησης καί ἡ διαφάνεια στήν κυβέρνηση, ἡ ἰδιωτικότητα, ὁ Τῦπος,  ἡ ἐθνική κυριαρχία, τό συναθροίζεσθαι (ἡ συνέλευση), ἡ σωματική ἀκεραιότητα, ἡ ἀντιπροσωπευτική κυβέρνηση – ὃλ’ αὐτά καί πολλά ἂλλα ἒχουν γίνει θύματα στόν πόλεμο τῆς κυβέρνησης ἐναντίον τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ, ἓναν πόλεμον πού ἒχει ἐνταθεῖ μετά τήν 11η Σεπτεμβρίου.

Ἀφ’ ὃτου οἱ πύργοι ἒπεσαν στίς 11/9ου, ὁ ἀμερικανικός λαός ἒχει ὑποστεῖ μεταχείρηση μαχητῶν τοῦ ἐχθροῦ, κατασκοπεύεται, παρακολουθεῖται, σαρώνεται, ὑφίσταται σωματικόν ἒλεγχο, ἐρευνᾶται, ὑποβάλλεται σέ κάθε λογῆς παραβιάσεις, ἐκφοβίζεται, ὑφίσταται ἐπιδρομές, κακοποιεῖται, λογοκρίνεται, φιμώνεται, πυροβολεῖται, κλειδώνεται καί στερεῖται τῶν ὀφειλομένων ἀπό τό κράτος διαδικασιῶν.

Στό μεταξύ, ἐπιτρέποντας σέ τρυπάνια τοῦ τρόμου, ξένους πολέμους, προειδοποιήσεις ἒγχρωμα κωδικοποιημένες, βομβιστές πού φοροῦν ἐσώρουχα καί ἂλλες προσεχτικά κατασκευασμένες ἀσκήσεις τῆς προπαγάνδας, ταχυδακτυλουργίες καί συσκοτίσεις, ἀποτύχαμε νά ἀναγνωρίσουμε ὃτι ὁ πραγματικός ἐχθρός τῆς ἐλευθερίας παραμόνευε ἀνάμεσά μας.

Ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ ἀποτελεῖ τώρα τή μεγαλύτερη ἀπειλή γιά τίς ἐλευθερίες μας ἀπό ὁποιονδήποτε τρομοκράτη, ἐξτρεμιστή ἢ ξένη ὀντότητα.

Ἐνῶ σχεδόν 3.000 ἂνθρωποι πέθαναν στίς ἐπιθέσεις τῆς 11ης/9ου, ἡ κυβέρνηση καί οἱ πράκτορές της ἒχουν, ἀπό τότε, σκοτώσει εὒκολα τουλάχιστον δεκαπλάσιους πολῖτες μέσα στίς ΗΠΑ καί στό ἐξωτερικό – διαμέσου πυροβολισμῶν τῆς Ἀστυνομίας, ἐπιδρομῶν τῶν μονάδων SWAT, ἐπιθέσεων ἀπό κηφῆνες καί κερδοφόρα προσανατολισμένων προσπαθειῶν ἀστυνομοκρατίας τοῦ πλανήτη, πωλήσεις ὂπλων σέ ξένα ἒθνη καί ὑπόθαλψη κοινωνικῶν ταραχῶν γιά νά κρατήσουν τό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα κερδοφόρο (ὁ αἱματηρός ἐμφύλιος πόλεμος τῆς Συρίας, στόν ὁποῖο ἒνοπλες πολιτοφυλακές τῆς CIA ἒχουν πολεμήσει ἐναντίον ἐνόπλων πολιτοφυλακῶν τοῦ FBI εἶναι ἓνα ἒξοχο παράδειγμα τοῦ γεγονότος ὃτι τό μακιαβελλικό σχῆμα τῆς κυβέρνησης πάει στραβά.)

Ὂχι, ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ δέν εἶναι φίλη τῶν πολιτῶν, οὒτε εἶναι ὁ προστάτης μας καί ἡ ζωή στίς ΗΠΑ μετά την 11η/9ου δέν εἶναι ἐκδρομή στήν ἐξοχή.

Νά ἓνα Ἀλφαβητάριο ἀπό το Α μεχρι τό Ω γιά νά διευκρινήσουμε τί ἀκριβῶς σημαίνει κυβερνητική τυραννία μετά τήν 11η/9ου.

Τό Α εἶναι γιά τό ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (AMERICAN POLICE STATE). Ἓνα ἀστυνομικό κράτος “χαρακτηρίζεται ἀπό γραφειοκρατία, μυστικότητα, συνεχεῖς πολέμους, στρατικοποίηση, παρακολούθηση, εἶναι ἓνα ἒθνος ὑπόπτων μέ διάχυτη ἀστυνομική παρουσία καί πολῖτες μέ μικρή πιθανότητα προσφυγῆς ἐναντίον τῶν ἀστυνομικῶν δράσεων.”

Τό Β εἶναι γιά τήν κακοποιημένη ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (BILL OF RIGHTS). Στήν ἀστυνομική κουλτούρα πού εἶναι σήμερα ἡ Ἀμερική, ὃπου ἐνδέχεται νά δεχθεῖτε κλωτσιές, γροθιές, νά παραλύσετε ἀπό πυροβολισμούς μέ taser, νά πυροβοληθεῖτε, νά ἐκφοβηθεῖτε, νά ἐνοχληθεῖτε,  νά γυμνωθεῖτε, νά ἐρευνηθεῖτε, νά ἀποκτηνωθεῖτε, νά τρομοκρατηθεῖτε, νά συλληφθεῖτε χωρίς αἰτία, ἀκόμη καί νά σκοτωθεῖτε ἀπό κάποιον ἀστυνομικό κι αὐτός ὁ ἀστυνομικός σπάνια θά λογοδοτήσει γιά τόν βιασμό τῶν δικαιωμάτων σας, ἡ Διακύρηξη τῶν Δικαιωμάτων δέν μετράει πολύ.

Τό C εῑναι γιά τήν ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (CIVIL ASSET FORFEITURE). Τό πιό πρόσφατο κυβερνητικό σχέδιο γιά νά στερήσει ἀπό τούς Ἀμερικανούς τίς ἐλευθερίες τους -ὀνομαστικά: τό δικαίωμα τῆς ἰδιοκτησίας-, διεκπεραιώνεται ὑπό τό πρόσχημα τῆς ἀστικῆς κατάσχεσης περιουσίας, μιά κυβερνητική πρακτική ὃπου κυβερνητικοί πράκτορες (συνήθως ἡ Ἀστυνομία) κατάσχουν ἰδιωτική περιουσία ἐπειδή “ὑποπτεύονται” ὃτι ἐνδέχεται νά συνδέεται μέ ἐγκληματική δραστηριότητα. Στη συνέχεια, εἲτε ἀποδειχθεῖ εἲτε ὂχι ὁποιαδήποτε ἐγκληματική δραστηριότητα, ἡ κυβέρνηση κρατάει τήν περιουσία τοῦ πολίτη.

Τό  D εἶναι γιά τούς ΚΗΦΗΝΕΣ (DRONES). Ἒχει ἐκτιμηθεῖ ὃτι τουλάχιστον 30.000 κηφῆνες θά ἀερομεταφερθοῦν στόν ἀμερικανικό ἐναέριο χῶρο μέχρι τό 2020, μέρος μιᾶς βιομηχανίας 80 δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Ἂν καί κάποιοι κηφῆνες θά χρησιμοποιηθοῦν γιά ἀγαθούς σκοπούς, πολλοί θά εἶναι ἐπίσης ἐφοδιασμένοι μέ λέϊζερς, τῆζερς καί συσκευές σάρωσης, ἀνάμεσα σέ ἂλλα ὃπλα – ὃλα σκοπεύοντα σ’ “ἐμᾶς, τόν λαό”.

Τό Ε εἶναι γιά τό ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (ELECTRONIC CONCENTRATION CAMP). Στό ἠλεκτρονικό στρατόπεδο συγκέντρωσης, ὃπως ἒχω ντουμπλάρει  τό κράτος παρακολούθησης, ὃλες οἱ πλευρές τῆς ζωῆς ἑνός προσώπου εἶναι ἀστυνομευμένες ἀπό κυβερνητικούς πράκτορες, οἱ δραστηριότητές τους παρακολουθοῦνται καί ρυθμίζονται, οἱ κινήσεις τους ἰχνηλατοῦνται, οἱ ἐπικοινωνίες τους κατασκοπεύονται καί οἱ ζωές τους, οἱ ἐλευθερίες τους καί ἡ ἐπιδίωξη τῆς εὐτυχίας ἐξαρτᾶται ἀπό τό “πές το ἒτσι” τῆς κυβέρνησης.

Τό F εἶναι γιά τά ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΝΤΗΞΗΣ (FUSION CENTERS). Τά Κέντρα Σύνητξης, ὑπηρεσίες συλλογῆς δεδομένων ἐξαπλωμένα σέ ὃλη τή χώρα καί στοχευμένα ἀπό τήν Ὑπηρεσία Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας (NSA), ὑπηρετοῦν ὡς γραφεῖα διαλογῆς πληροφοριῶν μοιρασμένων μεταξύ Κράτους, τοπικῶν καί ὁμοσπονδιακῶν ὑπηρεσιῶν. Αὐτά τά κέντρα σύντηξης παρακολουθοῦν σταθερά τίς ἐπικοινωνίες μας, κάθε τί ἀπό τή διαδικτυακή δραστηριότητα καί τό ψάξιμο στον Ἱστό (web) μέχρι τά γραπτά μηνύματα, τίν τηλεφωνικές κλήσεις καί τά ἠλεκτρονικά γράμματα (e-mails). Ἒπειτα, αὐτά τά δεδομένα θρέφουν τίς κυβερνητικές ὑπηρεσίες, οἱ ὁποῖες εἶναι διασυνδεδεμένες: ἡ CIA μέ τό FBI καί τό FBI  μέ τήν τοπική ἀστυνομία.

Τό G εἶναι γιά τόν ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (GRENADE LAUNCHERS GLOBAL POLICE). Ἡ ὀμοσπονδιακή κυβέρνηση ἒχει διανείμει περισσότερα ἀπό 18 δισεκατομμύρια δολλάρια ἀξία πεδίου μάχης – κατάλληλα στρατιωτικά ὂπλα, ὀχήματα καί ἐξοπλισμό ὃπως κηφῆνες, τάνκς καί ἐκτοξευτές χειροβομβίδων στά τοπικά ἀστυνομικά τμήματα τῆς χώρας. Ὡς ἀποτέλεσμα, οἱ πλεῖστες ἀστυνομικές δυνάμεις μικρῶν πόλεων ἒχουν τώρα τή δύναμη πυρός γιά νά καταστήσουν ἀνώφελη κάθε ἀντίσταση τῶν πολιτῶν. Τώρα, πάρτε αὐτές τίς ἀστυνομικές δυνάμεις τῶν μικρῶν πόλεων καί ἐκπαιδεύστε τες νά κοιτάζουν καί νά δροῦν ὃπως οἱ στρατιωτικές κι ἒπειτα κατατάξτε τες ὡς μέρος τοῦ προγράμματος Δίκτυο Ἱσχυρῶν Πόλεων  τῶν Ἠνωνμένων Ἐθνῶν καί δέν θά ἒχετε μόνον ἓναν στρατό ἀναμονῆς, πού λειτουργεῖ πέρα ἀπό τά ὂρια τοῦ Συντάγματος, ἀλλά καί ἓνα τμῆμα μιᾶς Παγκόσμιας Ἀστυνομικῆς Δύναμης.

Τό H εἶναι γιά τίς ΣΦΑΙΡΕΣ ΚΟΙΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ  (HOLLOW-POINT BULLETS). Οἱ προσπάθειες τῆς κυβέρνησης νά στρατικοποιήσει καί νά ἐφοδιάσει μέ ὃπλα τίς ὑπηρεσίες καί τούς ἐργαζομένους της παίρνει ἐπικές διαστάσεις, μέ ὀμοσπονδιακές ὑπηρεσίες τόσο διαφορετικές ὂπως τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας καί ἡ Διεύθυνση Κοινωνικῆς Ἀσφάλειας πού ἀποθηκεύουν ἑκατομμύρια θανατηφόρες σφαῖρες κοίλης κεφαλῆς, οἱ ὁποῖες παραβιάζουν τούς διεθνεῖς κανονισμούς. Τί εἰρωνεία ! Ἐνῶ ἡ κυβέρνηση συνεχίζει νά πιέζει γιά αὐστηρότερους νόμους σχετικούς μέ τήν ὁπλοφορία τοῦ πληθυσμοῦ, τό ὁπλοστάσιο τοῦ στρατοῦ τών ΗΠΑ καθιστᾶ τό ὃπλο τοῦ μέσου Ἀμερικανοῦ νά φαίνεται σάν Τενεκεδένιο Παιχνίδι.

Τό I εἶναι γιά τό ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (INTERNET OF THINGS), στό ὁποῖο διαδικτυακῶς συνδεδεμένα πράγματα θά παρακολουθοῦν τό σπίτι σας, τήν ὑγεία σας καί τίς συνήθειές σας προκειμένου νά κρατήσουν τήν ἀποθήκη σας ἐφοδιασμένη, τίς ὑποχρεώσεις σας ρυθμισμένες καί τή ζωή σας ὑπό ἒλεγχο καί σχετικά ξέγνοιαστη. Ἁλλά ἡ λέξη-κλειδί ἐδῶ εἶναι ἒ λ ε γ χ ο ς. Αὐτή ἡ “συνδεδεμένη βιομηχανία” μᾶς ὡθεῖ πιό κοντά σέ ἓνα μέλλον ὃπου ἀστυνομικοί πράκτορες θά συλλαμβάνουν εἰκονικά ὁποιονδήποτε, ἐάν ἡ κυβέρνηση “νομίσει” ὃτι ἐνδέχεται νά διαπράξει κάποιο ἒγκλημα, αὐτοκίνητα χωρίς ὁδηγό θά κατοικοῦν τίς λεωφόρους καί τά βιομετρικά δεδομένα κάποιου προσώπου θά σαρώνονται σταθερά καί θά χρησιμοποιοῦνται γιά νά ἰχνηλατήσουν τίς κινήσεις τους, νά τούς στοχεύσουν γιά διαφήμιση καί νά τούς κρατήσουν ὑπό συνεχή παρακολούθηση.

Τό G εἶναι γιά τή ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΣ (JAILING FOR PROFIT). Ἒχοντας ἀναθέσει τόν ἒγκλειστο πληθυσμό τους σέ ἰδιωτικές φυλακές διοικημένες ἀπό ἰδιωτικές ἑταιρεῖες, αὐτή ἡ κερδο-προσανατολισμένη μορφή μαζικῆς τιμωρίας ἒχει δημιουργήσει μία βιομηχανία ἰδιωτικῶν φυλακῶν 70 ἑκατομμυρίων δολλαρίων, πού βασίζεται στή συνενοχή τῆς κυβέρνησης κάθε πολιτείας νά κρατήσει τίς ἰδιωτικῶς διευθυνόμενες φυλακές γεμᾶτες, φυλακίζοντας μεγάλον ἀριθμό Ἀμερικανῶν γιά βλακώδη ἐγκλήματα.

Τό K εἶναι γιά τό KENTUCKY V. KING. Σέ μιά ἀπόφαση μέ ψήφους 8-1, τό Ἀνώτατο Δικαστήριο ἒκρινε ὃτι οἱ ἀστυνομικοί μποροῦν νά παραβιάσουν σπίτια χωρίς ἒνταλμα, ἀκόμα κι ἂν πρόκειται γιά λάθος σπίτι, ὃσο νομίζουνὃτι ἒχουν λόγο νά τό κάνουν. Παρά τό γεγονός ὃτι ἡ ἐν λόγω ἀστυνομία κατέληξε νά καταδιώκει λάθος ὓποπτο, εἰσέβαλε σέ λάθος διαμέρισμα καί παραβίασε κάθε ἀρχή πού στέκεται μεταξύ ὑμῶν καί τοῦ ἀστυνομικοῦ κράτους, τό Δικαστήριο ἐπεκύρωσε τή χωρίς ἒνταλμα ἐπιδρομή, ἀφήνοντας τούς Ἀμερικανούς μέ λίγη πραγματική προστασία ἀπέναντι σέ κάθε λογῆς καταχρήσεις ἀπό τούς ὑπαλλήλους ἐπιβολῆς τοῦ νόμου.

Τό L εἶναι γιά τούς ΔΙΑΒΑΣΤΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (LICENSE PLATE READERS), πού καθιστοῦν ἱκανή τήν ἐπιβολή τοῦ νόμου καί τίς ἰδιωτικές ἑταιρεῖες νά ἰχνηλατοῦν τά ὀχήματα καί τούς ἐπιβάτες τους σέ ὃλη τή χώρα. Αὐτά τά δεδομένα συλλεγμένα ἀπό δεκάδες χιλιάδες ἀθώων ἀνθρώπων μοιράζονται ἀνάμεσα σέ ἀστυνομικές ὑπηρεσίες καί μέ κέντρα σύντηξης καί ἰδιωτικές ἑταιρεῖες. Αὐτό θέτει τόν Μεγάλο Ἀδερφό στή θέση τοῦ ὁδηγοῦ.

Τό Μ εἶναι γιά τόν ΚΥΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑ (MAIN CORE). Ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1980, ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ ἀπέκτησε καί διετήρησε -χωρίς ἒνταλμα ἢ δικαστική ἐντολή-, μιά βάση δεδομένων ὀνομάτων καί πληροφοριῶν γιά Ἀμερικανούς πού θεωροῦνται ἐχθροί τοῦ ἒθνους. Ὃπως ἀναφέρει ὁ Salon, αὐτή ἡ βάση δεδομένων –βαφτισμένη “Κύριος Πυρήνας”-, πρόκειται νά χρησιμοποιηθεῖ ἀπό τόν Στρατό καί τή FEMA (σ.τ.μ.: Ὁμοσπονδιακή Ὑπηρεσία Διαχείρησης Καταστάσεων Ἓκτακτης Ἀνάγκης, πού ἲδρυσε ὁ Τζίμμυ Κάρτερ ἒπειτα ἀπό εἰσήγηση τοῦ διαβόητου “γερακιοῦ” Μπρεζίνσκυ) σέ περιόδους ἐθνικῆς ἒκτακτης ἀνάγκης ἢ ὑπό στρατιωτικόν νόμο, γιά νά ἐντοπίσει καί νά μαντρώσει Ἀμερικανούς θεωρούμενους ὡς ἀπειλές τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας. Ἀπό τό 2008, ὑπῆρχαν περίπου 8 ἑκατομμύρια Ἀμερικανοί στή βάση δεδομένων τοῦ “Κυρίου Πυρήνα”.

(Συνεχίζεται)

Advertisements

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...