* DAMNATIO MEMORIAE / ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

Damnatio memoriae -  Stalin

DAMNATIO MEMORIAE / Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

[Σημείωμα μέ ἀφορμή τήν πάνω φωτογραφία, διότι τά πράγματα ἒρχονται ἀπό πολύ παλιά καί ἡ ἰ δ α ν ί κ ε υ σ η τοῦ “παλιοῦ”, τοῦ “ἀρχαίου” πού ἐπινόησαν οἱ κάθε λογῆς σημερινοί ἀ σ ή μ α ν τ ο ι, ἀνυπόστατοι προγονόπληκτοι, ἀταβιστές (ἀπό τό λατινικό atavus, πού σημαίνει πρόγονος) γιά ν’ αποκτήσουν ὑπόσταση σάν… “ἀποκλειστικοί κληρονόμοι” πού διαθέτουν “ἀντικειμενικά” “πολιτισμικά” “ἠθικά” καί λοιπά πλεονεκτήματα, δέν περνάει πιά !]

* * * * *

“Damnatio memoriae”, “καταδίκη τῆς μνήμης” εἶναι ἠ ρωμαϊκή ἒκφραση καί συνίστατο στήν καταστροφή κάθε μαρτυρίας σχετικῆς μέ πρόσωπα πού δέν ἦταν ἀρεστά στή Σύγκλητο ἢ στόν αὐτοκράτορα καί εἶχαν ἢδη ἐξοντωθεῖ.

Ἒνα άπό τά πολλά παραδείγματα εἶναι ὁ “Μέγας” καί “ἱσαπόστολος” τῶν “ὀρθοδόξων” χριστιανῶν Κωνσταντῖνος. Ἀφοῦ νίκησε τόν γαμπρό του Λικίνιο (ὁ ὁποῖος εἶχε παντρευτεῖ τήν ἀδερφή του Κωνσταντία), τόν τελευταῖο τετράρχη στόν πόλεμο γιά τόν ἒλεγχο ὁλόκληρης τῆς αὐτοκρατορίας, τόν σκότωσε.
Ἒπειτα σκότωσε καί τόν ἐνδεκάχρονο γιό τοῦ Λικινίου, τόν Λικινιανό.
Στή συνέχεια σκότωσε τόν πρωτότοκο γιό του Κρίσπο (ἀπό τόν πρῶτο γάμο του μέ τή Μινερβίνη), ἂν καί εἶχε πολεμήσει στό πλευρό του ἐναντίον τοῦ Λικινίου καί μετά σκότωσε τή δεύτερη σύζυγό του Φαῦστα, τήν ἀδερφή τοῦ Μαξεντίου, μέ τήν ὁποία εἶχε ἀποκτήσει πέντε παιδιά – τρία ἀγόρια καί δύο κόρες.
Καί στό τέλος ἐφήρμοσε καί τή ρωμαϊκή damnatio memoriae, τήν καταδίκη τῆς μνήμης: Διέταξε νά σ β ή σ ο υ ν ἀπό ἐπιγραφές, ἀρχεῖα, κείμενα… κάθε στοιχεῖο τους – σάν νά μήν ὑπῆρξαν ποτέ.
Βεβαίως, δ έ ν τό πέτυχε.

Ἀλλά ὁ π ρ ῶ τ ο ς διδάξας τήν “καταδίκη τῆς μνήμης” ἦταν ὁ πρῶτος ἀ ν θ έ λ λ η ν α ς στήν ἀρχαία ἑλληνική ἱστορία, ὁ φιλόσοφος Πλάτων. Ἀνθέλληνας μέ τήν πιό οὐσιαστική σημασία τοῦ ὃρου. Ἐνάντιος σέ ὃ,τι συνιστοῦσε μέχρι τότε τόν “Ἐλληνικό Κόσμο”, πού σφετερίζονται ὡς “ἀποκλειστικότητα” (sic !) οἱ σημερινοί νεο-Γραικοί. Ὁ Πλάτων εἶναι ἡ πλήρης ἂ ρ ν η σ η τῆς ἀρχαίας (ἐννοεῖται !) ἑλληνικῆς σκέψης καί ἰδιαιτέρως τῆς πολιτικῆς σκέψης. Ὁ ἰδρυτής τῆς Δυτικῆς Μεταφυσικῆς (έξ αἰτίας του ὁ Χριστιανισμός βρῆκε τό “χαλί στρωμένο”), στά τελυταῖα ἒργα του ἐπιτίθεται ἐναντίον τῆς φυσικῆς θεωρίας τοῦ Δημοκρίτου χωρίς νά τόν ἀναφέρει π ο τ έ, τόν καταδικάζει στήν ἀνυπαρξία – damnatio memoriae πολύ πριν ἀπό τούς Ρωμαίους καί τόν Στάλιν !
Ἐπίσης, “ὁ Πλάτων π λ α σ τ ο γ ρ α φ ε ῖ ἐνσυνειδήτως τήν Ἱστορία, εἶναι ὁ π ρ ῶ τ ο ς ἐπινοητής τῶν σταλινικῶν μεθόδων σ’ αὐτόν τό χῶρο. Ἐάν γνωρίζαμε τήν ἱστορία τῶν ἀρχαίων Ἀθηνῶν μόνο ἀπό τόν Πλάτωνα (Γ’ τῶν Νόμων) θά ἀγνοούσαμε τή ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας, τή νίκη τοῦ Θεμιστοκλῆ καί τοῦ ἐλεεινοῦ αὐτοῦ δήμου τῶν κωπηλατῶν.” (Κ. Καστοριάδης)

Κι ἓνα σύγχρονο παράδειγμα: Οἱ σημερινοί νεο-γκαικύλοι -πού τό “παίζουν” “Ἓλληνες”-, ὑποβάλλουν κ α θ η μ ε ρ ι ν ά in damnationem memoriae, σέ καταδίκη τῆς μνήμης τόν βλάχικο πολιτισμό τῆς χώρας καί, ἰδιαιτέρως, τή βλαχική γλώσσα.

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

Advertisements

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...