* ΕΥΡΩΠΑ-Ι-ΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ – Γενική Συνέλευση, Βουκουρέστι, 9-11 Οκτωβρίου 2015

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

Δέν θά πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη!
Γιά τίς γλῶσσες ἰσχύος τό λέω, πού ἀπειλοῦν τίς ἀσθενέστερες: Πχ. τ’ Ἀγγλικά ἀπειλοῦν τά Κελτικά, τά Καστιλιάνικα (Ἰσπανικά) ἀπειλοῦν τά Βασκικά καί τά Καταλανικά, τά Ἑλληνικά ἀπειλοῦν ὃλες τίς γλῶσσες τῶν μειονοτήτων τῆς χώρας – ἀνάμεσά τους καί τή μητρική μου γλῶσσα, τά Ἀρμανικά (Βλάχικα) κ.ο.κ.
Ἀκοῦστε με νά τραγουδάω στή μητρική μου γλῶσσα τό τραγούδι Ti vidzui aseară noaptea (Lena) / Σέ εἶδα χθές τό βράδυ (Λένα).
Armânlu nu keari ! / Ὁ Ἀρμᾶνος δέν χάνεται !
Konstantin alu Themeli / Κωνσταντῖνος Θεμελῆς

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

Γενική συνέλευση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικτύου Ἱσότητας Γλωσσῶν/European Language Equality Network, Βουκουρέστι 2015: Κάλεσμα γιά τό ἐπίσημο καθεστώς τῶν γλωσσῶν πού ἀπειλοῦνται μέ ἐξαφάνιση στό γαλλικό κράτος καί γιά τό ἐπίσημο καθεστώς καί τήν ἒνταξη τῆς Ἀρμανικῆς (Βλαχικῆς) γλώσσας στόν Καταστατικό Χάρτη Περιφερειακῶν ἢ Μειονοτικῶν γλωσσῶνEuropean Charter for Regional or Minority Languages.

* * * * *

Τό Εὐρωπαϊκό Δίκτυο Ἰσότητας Γλωσσῶν (ELEN) ὀργάνωσε τήν Ἐτήσια Συνέλευση στό Βουκουρέστι, ἀπό τίς 9 μέχρι τίς 11 Ὀκτωβρίου, φιλοξενούμενο τοῦ Συμβουλίου τῶν Ἀρμάνων, μέ ἀπεσταλμένους πού ἀντιπροσώπευαν ὁμιλητές λιγότερο χρησιμοποιουμένων γλωσσῶν τῆς Εὐρώπης καί συζήτησε πολλά ζωτικά θέματα πού ἀφοροῦν τίς γλῶσσες τους καί τή δουλειά τοῦ Δικτύου σέ τοπικό, ἐθνικό καί διεθνές ἐπίπεδο.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῶν Ἀρμάνων Nikulaki Karakota εἶπε: “Μία ἀπό τίς ἑστίες τῆς Γενικῆς Συνέλευσης τοῦ Δικτύου ἦταν ἡ κατάσταση τῶν Ἀρμάνων, πού ἀντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις σέ διάφορα κράτη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἓνωσης, κατάσταση πού περιλαμβάνει τή μή ἀναγνώρισή τους ἀπό τή Ρουμανία, τήν εὐρεία ἒλλειψη πρόνοιας γιά ἀρμανικά μέσα ἐκπαίδευσης καί ἀρμανικά Μέσα Ἐνημέρωσης. Φορεῖς Ἀρμάνων ἀπό τή Ρουμανία, τή Σερβία, τή Μακεδονία, τή Βουλγαρία, τήν Ἀλβανία καί τήν Ἑλλάδα ἀντιπροσωπεύτηκαν ἐπαρκῶς καί συνεισέβαλαν πλήρως στή συζήτηση.”

Μαθαίνουν Ἀρμανικά

“Οἱ σύνεδροι καί οἱ προσκεκλημένοι ταξίδεψαν ἀπό ὃλη τήν Εὐρώπη γιά νά ἀκούσουν ἓνα εὐρύ φάσμα παρουσιάσεων πάνω στίς λιγότερο χρησιμοποιούμενες καί σέ κίνδυνο εὐρισκόμενες γλῶσσες τῆς Εὐρώπης”, εἶπε ὁ Γενικός Γραμματέας τοῦ ELEN Davyth Hicks. “Ἡ πληροφόρηση καί ἡ ἐνημέρωση ἀπό τά μέλη μας διαμορφώνουν ἓνα βασικό μέρος τῆς διαδικασίας χάραξης πολιτικῆς, καθώς σχεδιάζουμε τίς μελλοντικές δράσεις ὑπεράσπισης τῶν γλωσσῶν καί τά προγράμματα γι’ αὐτές.”

Οἱ παρουσιάσεις περιελάμβαναν τό σχέδιο Πρωτόκολλο Γλώσσας, προκειμένου νά ψηφιστεῖ ἓνα καινούργιο νομικό δεδομένο γιά τά γλωσσικά δικαιώματα, τό ὁποῖο πραγματοποίησαν μέλη τῶν Βάσκων (οἱ Paul Bilbao καί Kontseilua), τήν πρόσφατη ἒκθεση πρός τά Ἠνωμένα Ἒθνη πάνω στίς γλωσσικές διακρίσεις πού γίνονται στήν Ἱσπανία καί τή γλωσσική διάκριση ὡς μορφή ρατσισμοῦ (Φορεῖς τῆς ἒκθεσης: Ferran Suay, Acció Cultural del País Valencià, Plataforma per la Llengua, Omnium Cultural, Obra Cultural Balear) καί δράσεις τοῦ ELEN μέ τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο  καί τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή (Davyth Hicks, Eurolang/ Kowethas An Yeth Kernewek).

Βασικές ἐκφράσεις στά Βασκικά


Διαδήλωση Βάσκων γιά τήν προστασία τῆς Βασκικῆς γλώσσας, τῆς Euskara / Ἐουσκάρα, ὃπως λέγεται στά Βασκικά, ἐνῶ ἡ Χώρα τους ὁνομάζεται Euskadi / Ἐουσκάδι.

Περαιτέρω συζητήσεις ἐστίασαν πάνω στίς ἐπικείμενες ἐκδηλώσεις γιά τή νομοθεσία τῶν γλωσσῶν καί τό καθεστώς ἰσότητας γιά τά Βρετονικά, τά Προβηγκιανά, τά Ἀλσατικά, τή Κορσικά, τά Βασκικά καί τά Καταλανικά, στίς 24 Ὀκτωβρίου, (Tangi Louarn, Kevre Breizh, Alexis Quentin, Institut d’Estudis Occitans, Parlemu Corsu, La Bressola), τό δικαίωμα στήν ἐκπαίδευση μέ μέσα τῆς κελτικῆς γλώσσας τῆς Σκωτίας / Gealic (Domhnall MacNeill, Commun na Gàidhlig), τήν προώθηση τῶν Ἰρλανδικῶν (Ciarán Mac Giolla Bhéin, Conradh na Gaeilge) καί τῶν Οὐαλικῶν (Robin Farrar, Cymdeithas Yr Iaith Gymraeg), τήν προβολή τῶν Οὐγγρικῶν στή Ρουμανία καί στή Σλοβακία (Krisztina Sandor, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács), καί τό καινούργιο Ψηφιακό Σχέδιο Γλωσσικῆς Ἑτερότητας τοῦ ELEN, χρηματοδοτημένο ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἓνωση, τό ὁποῖο σκοπεύει στήν αὒξηση τοῦ διαθέσιμου ὑλικοῦ στό Διαδίκτυο γιά τίς λιγότερο χρησιμοποιούμενες καί σέ κίνδυνο εὐρισκόμενες γλῶσσες (Claudia Soria, Consiglio Nazional delle Ricerche-ILC).

Αποτέλεσμα εικόνας για friulian language    
Ὁ Πιέρ-Πάολο Παζολίνι ἒγραψε ὑπέροχα ποιήματα στή μητρική του γλῶσσα, τά Φριουλάνικα. (Τά Ἰταλικά δέν ἦταν ἡ μητρική του γλῶσσα!)

Ἡ Γενική Συνέλευση συζήτησε, ἐπίσης, τίς τελευταῖες ἐξελίξεις στή Γαλικία (Marcos Maceira, Paulo Filqueiras, A Mesa pola Normalización Lingüística), καί στίς Ἀστούριας  (Xose Alvarez, Iniciativa pola Asturianu) καί ἐνημερώθηκε πάνω στήν τρέχουσα πολιτική καί γλωσσική κατάσταση στήν Καταλωνία, ἀπό τό Διεθνές Κέντρο γιά τίς Ἐθνικές Μειονότητες – CIEMEN (Maria Arenys).


Ἓνα ἒθνος, ἡ Χώρα τῶν Καταλανῶν! Μία γλῶσσα, ἡ καταλανική!

Ἡ Γενική Συνέλευση ψήφισε πάνω σέ διάφορα θέματα-κλειδιά. Πρωτίστως, ἐκδίδοντας ψήφισμα πού καλεῖ γιά ὑποστήριξη καί ἐπίσημη ἀναγνώριση τῆς Ἀρμανικῆς γλώσσας, τήν ἀμεση ἒνταξή της στόν Εὐρωπαϊκό Χάρτη Περιφερειακῶν ἢ Μειονοτικῶν γλωσσῶν καί ἐπικύρωσή της ἀπό ἀρκετά κράτη τῆς Νοτιο-ἀνατολικῆς Εὐρώπης.
Τό δεύτερο ψήφισμα καλεῖ τό “γαλλικό κράτος νά ἀναγνωρίσει μέ νόμο τίς διαφορετικές γλῶσσες καί κουλτοῦρες τῆς γαλλικῆς Δημοκρατίας καί νά δώσει σ’ αὐτές τά μέσα γιά νά ὑπάρξουν καί ν’ ἀναπτυχθοῦν, ὣστε νά συνεχίσουν νά δομοῦν μιά ἀληθινά δημοκρατική Εὐρώπη, πρός ὑποστήριξη τῶν ἀξιῶν πάνω στίς ὁποῖες ἡ Εὐρώπη καί ἠ Γαλλία δηλώνουν ὃτι θεμελειώθηκαν.”
Ὃλα τά μέλη τοῦ ELEN συμφώνησαν νά βοηθήσουν γιά τήν ἐκδήλωση τῆς 24ης Ὀκτωβρίου στή Βρεττάνη, στήν Ὀξιτάνια (Προβηγκία), στήν Ἀλσατία, στήν Κορσική καί στή νότια Χώρα τῶν Βάσκων, γιά ἐπίσημη ἀναγνώριση καί νομοθεσία γιά τίς “περιφερειακές” γλώσσες στή γαλλική ἐπικράτεια.
(βλέπε:http://www.deompdei.org/ καί http://www.anem-oc.org/ )

Ὁξιτάνια ἢ Προβηγκία: ἡ νοτιο-δυτική Γαλλίαhttps://i0.wp.com/statique.lamarseillaise.fr/media/k2/items/cache/40e73154351b955ab7007d9ad26e3443_XL.jpg
Μία ἀπό τίς μεγάλες ἐκδηλώσεις ὑπεράσπισης τῶν περιφερειακῶν γλωσσῶν στήν Ὁξιτάνια.

Τό ELEN ἐνέκρινε, ἐπίσης, τήν πρόταση τοῦ Cymdeithas Yr Iaith Gymraeg γιά μιά πανευρωπαϊκή ἐκστρατεία προκειμένου νά αὐξήσει τή χρηματοδότηση γιά ἐκφωνητές περιφερειακῶν ἢ μειονοτικῶν γλωσσῶν σέ δημόσιους φορεῖς.

Ἐπιπροσθέτως, συμφωνήθηκε ὃτι τό σύνθημα Euskaraz bizi nahi dut / Dwi eisiau byw yn Gymraeg / Saol tri ghaeilge atá uainn, etc – Θέλω νά ζῶ στήν Euskara, στή Cymraeg, στή Gaeilge κ.λπ.δηλαδή, θέλω νά ζῶ μέσα στή μητρική μου γλῶσσα: τή βασκική, τήν οὐαλλική, τήν ἰρλανδική κ.λπ., θά μεταφραστεῖ σέ ὃλες τίς λιγότερο χρησιμοποιούμενες καί σέ κίνδυνο εὐρισκόμενες γλῶσσες, γιά μιά πανευρωπαϊκή ἐκστρατεία τοῦ ELEN.

Μετά τό τέλος τῆς τριήμερης συνάντησης, οἱ σύνεδροι καί οἱ προσκεκλημένοι τοῦ ELEN ἀπόλαυσαν τήν ἀρμανική φιλοξενία, μέ παραδοσιακή μουσική καί, βεβαίως, μέ ἀρμανική κουζίνα.

Gaelic / Κελτικά τῆς Σκωτίας

Τό ELEN εἶναι μιά διεθνοῦς ἐπιπέδου Μ(ή) Κ(υβερνητική) Ὀ(ργάνωση) πού ἐργάζεται γιά τήν προαγωγή, τήν προστασία καί τήν ἀναζωογόνηση τῶν λιγότερο χρησιμοποιουμένων καί σέ κίνδυνο εὐρισκομένων εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν. Ἀντιπροσωπεύει 44 γλωσσικές κοινότητες, σέ 18 εὐρωπαϊκά κράτη. (Eurolang 2015)

Μετάφραση στά Ἑλληνικά: Κωνσταντῖνος Θεμελῆς /
Traduțeari pi Gărțești: Konstantin alu Themeli

Ἀφίσα σέ ἓξη γλῶσσες γιά τήν ἐκδήλωση τῆς 24ης ὀκτωβρίου 2015, σέ πολλές εὐρωπαϊκές πόλεις. 

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

* ON DIVERSITY – 5: ON THE REGAINING OF THE MOTHER TONGUE / ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ – 5: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΩΣΣΑΣ

* ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ “Α2” ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ

*  ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ: “ΜΗ ΜΙΛΑΤΕ ΒΛΑΧΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ!”

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

Advertisements

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...