* CREECE’S LESSON FOR RUSSIA / Τό μάθημα τῆς Ἑλλάδας γιά τή Ρωσία

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

Greece’s lesson for Russia
τοῦ Paul Craig Roberts*
Μετάφραση: Κωνσταντῖνος Θεμελῆς
(Οἱ χρωμμοεμφάσεις καί οἱ πλαγιογραμμίσεις  εἶναι δικές μου.)

“Τό χρέος τῆς Ἑλλάδας μπορεῖ, τώρα, νά γίνει βιώσιμο μόνο μέσω μέτρων ἐλάφρυνσης πού πηγαίνουν πολύ μακρύτερα ἀπ’ ὃσα ἡ Εὐρώπη ἦταν διατεθειμένη νά ἐξετάσει μέχρι τώρα.”
Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο

Τό μάθημα τῆς Ἑλλάδας γιά τή Ρωσία, ἀλλά καί γιά τήν Κίνα καί τό Ἰράν, εἶναι νά ἀποφύγει κάθε χρηματοπιστωτική σχέση μέ τή Δύση. Ἡ Δύση, ἁπλῶς, δέν εἶναι ἂξια ἐμπιστοσύνης. Ἡ Γουώσινγκτον εἶναι στρατευμένη στήν οἰκονομική καί πολιτική ἠγεμονία πάνω σέ ὁποιαδήποτε ἂλλη χώρα καί χρησιμοποιεῖ τό δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα γιά πάγωμα περιουσιακῶν στοιχείων, κατασχέσεις καί κυρώσεις. Οἱ χῶρες πού ἒχουν ἀνεξάρτητη ἐξωτερική πολιτική καί περιουσία στή Δύση δέν πρέπει νά περιμένουν ἀπό τήν Γουώσινγκτον νά σεβαστεῖ τά περιουσιακά δικαιώματα ἢ τήν κυριότητά της. Ἡ Γουώσινγκτον παγώνει ἢ κλέβει περιουσιακά στοιχεῖα χωρῶν, ἢ, στήν περίπτωση τῆς Γαλλίας, ἐπιβάλλει πρόστιμα πολλῶν δισεκατομμυρίων προκειμένου νά ἐξαναγκάσει συμμόρφωση πρός τίς πολιτικές της. Παραδείγματος χάρη, τό Ἰράν ἒχασε, ἐπί χρόνια, τό δικαίωμα νά χρησιμοποιήσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν τό ἓνα τέταρτο τοῦ ΑΕΠ του, ἁπλῶς ἐπειδή ἐπέμενε στά δικαίωματά του τά ὁποῖα ἀπέρρεαν ἀπό τή Συνθήκη Μή Διάδοσης τῶν Πυρηνικῶν Ὃπλων.

Ρῶσοι δημοσιογράφοι μέ ρωτοῦν ἐάν ἡ προθυμία τοῦ Μπαράκ Ὀμπάμα νά ἒρθει σέ συμφωνία μέ τό Ἱράν σημαίνει ὃτι ὑπάρχει ἐλπίδα γιά μιά συμφωνία πάνω στήν Οὐκρανία. Ἡ ἀπάντηση εἶναι “Ὂχι”. Ἐπιπλέον, ὃπως θά ἐξηγήσω ἀργότερα, ἡ συμφωνία μέ τό Ἰράν δέν σημαίνει πολλά πράγματα ὃσον ἀφορᾶ τήν Γουώσινγκτον.

Τρεῖς μέρες πρίν (στίς 14 Ἰουλίου) ἓνας ὑψηλόβαθμος στρατιωτικός ἀξιωματοῦχος, ὁ στρατηγός Πώλ Σέλβα, γιά τρίτη φορά σέ περίπου ἱσάριθμες μέρες, εἶπε στήν ἀμερικανική Γερουσία ὃτι “ἡ Ρωσία εἶναι μιά ὑπαρξιακή ἀπειλή γι’ αὐτό τό ἒθνος (τίς ΗΠΑ)”. Μόλις λίγες μέρες πρίν ἡ Γερουσία εἶχει ἀκούσει τό ἲδιο πρᾶγμα ἀπό τόν διοικητή τοῦ ἀμερικανικοῦ Ναυτικοῦ Γιόζεφ Ντάνφορντ καί ἀπό τόν Γραμματέα τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας. Λίγες μέρες πρίν ἀπό αὐτό, ὁ Πρόεδρος τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ προειδοποίησε γιά μιά ρωσική “ὑβριδική ἀπειλή”.

Ἡ Γουώσινγκτον ἒχει ἐπενδύσει βαρέως στή χρήση τῆς Οὐκρανίας ἐναντίον τῆς Ρωσίας. Ὃλόκληρη ἡ ἐκεῖ σύγκρουση πηγάζει ἀπό τήν κυβέρνηση-μαριονέττα τῆς Γουώσινγκτον στό Κίεβο. Ἡ Ρωσία κατηγορεῖται γιά τά πάντα, περιλαμβανομένης τῆς καταστροφῆς τοῦ ἀεροσκάφους τῆς Μαλαισίας. Ἡ Γουώσινγκτον ἒχει χρησιμοποιήσει ψευδεῖς κατηγορίες γιά ν’ ἀναγκάσει τήν Εὐρωπαϊκή Ἓνωση νά ἐπιβάλλει κυρώσεις ἐναντίον τῆς Ρωσίας, οἱ ὁποῖες δέν εἶναι πρός ὂφελός της. Καθώς ἡ Γουώσινγκτον ἒχει πετύχει στόν ἐξαναγκασμό ὃλης τῆς Εὐρώπης νά βλάψει τίς πολιτικές καί οἰκονομικές σχέσεις της μέ τή Ρωσία καί νά μπεῖ σέ μιά κατάσταση σύγκρουσης μαζί της, βεβαίως δέν πρόκειται νά συμφωνήσει σέ μιά διευθέτηση τοῦ ζητήματος τῆς Οὐκρανίας. Ἀκόμα κι ἂν ἡ Γουώσινγτκον τό ἢθελε, καθώς ὁλόκληρη ἡ θέση της δέν βασίζεται σέ κάτι ἂλλο ἐκτός ἀπό τήν προπαγάνδα, θά ἒπρεπε νά ἀποκηρύξει τόν ἑαυτό της προκειμένου νά φτάσει σέ μιά συμφωνία.

Παρ’ ὃλα αὐτά, ὁ πρόεδρος καί ὁ ὑπουργός τῶν ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας συνεχίζουν νά μιλοῦν γιά τίς ΗΠΑ καί τά ὑποτελή στήν Γουώσινγκτον εὐρωπαϊκά κράτη ὡς “οἱ ἑταίροι μας”. Ἲσως ὁ Πούτιν καί ὁ Λαβρώφ νά σαρκάζουν. Στήν ἐποχή μας, τό πλέον σίγουρο πρᾶγμα εἶναι ὃτι ἡ Γουώσινγκτον καί οἱ ὑποτελεῖς της δέν εἶναι συνεργάτες τῆς Ρωσίας.

Τό δόγμα τοῦ Γούλφοβιτς, η βάση τῆς ἐξωτερικῆς καί στρατιωτικῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ, κηρύσσει ὃτι ἡ ἂνοδος τῆς Ρωσίας ἢ ὁποιασδήποτε ἂλλης χώρας δέν μπορεῖ νά ἐπιτραπεῖ, ἐπειδή οἱ ΗΠΑ εἶναι ἡ Ἑνωτική Ἐξουσία καί δέν μπορεῖ νά ἀνεχθεῖ κανέναν περιορισμό στίς μονομερεῖς δράσεις της.

Ὃσο αὐτό τό δόγμα βασιλεύει στήν Γουώσινγκτον, οὒτε ἡ Ρωσία, οὒτε ἡ Κίνα, οὒτε τό Ἰράν –ἡ συμφωνία γιά τά πυρηνικά δέν άντέχει–, εἶναι ἀσφαλεῖς. Ὃσο τό Ἰράν ἒχει ἀνεξάρτητη ἐξωτερική πολιτική, ἡ συμφωνία γιά τά πυρηνικά δέν τό προστατεύει, ἐπειδή ὁποιαδήποτε σημαντική σύγκρουση πολιτικῆς μέ τήν Γουώσινγκτον μπορεῖ νά παράξει νέες δικαιολογίες γιά κυρώσεις.

Συνέπεια τῆς συμφωνίας γιά τά πυρηνικά μέ τό Ἰράν εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση τῶν 100 δισεκατομμυρίων πού ἦταν παγωμένα σέ ἱσολογισμούς τῆς Δύσης. Χθές ἂκουσα ἒνα μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἐξωτερικῶν Σχέσεων νά λέει ὃτι τό Ἰράν θά μποροῦσε νά ἐπενδύσει αὐτό τό ποσό σέ ἀμερικανικές καί εὐρωπαϊκές ἐταιρεῖες. Ἐάν τό κάνει, ἡ ἰρανική κυβέρνηση θέτει τόν ἑαυτό της σέ περαιτέρω ἐκβιασμό. Ἐπένδυση ὁπουδήποτε στή Δύση σημαίνει ὃτι τά περιουσιακά στοιχεῖα τοῦ Ἰράν μποροῦν νά παγώσουν ἢ νά κατασχεθοῦν ὁποιαδήποτε στιγμή.

Ἐάν ὁ Ὀμπάμα ἐπρόκειτο νά ἀπολύσει τή Βικτώρια Νιούλαντ, τή Σούζαν Ράϊς καί τή Σαμάνθα Πάουερ καί νά τίς ἀντικαταστήσει μέ λογικούς διπλωμάτες, ἡ μέλλουσα κατάσταση θά μποροῦσε νά βελτιωθεῖ. Τότε ἡ Ρωσία, ἡ Κίνα καί τό Ἰράν θά μποροῦσαν νά ἒχουν μιά καλύτερη πιθανότητα νά φθάσουν σέ μιά συνύπαρξη μέ τίς ΗΠΑ πάνω σέ ὂρους διαφορετικούς ἀπό ἐκείνους τῆς ὑποτέλειας.

Ἡ Ρωσία καί ἡ Κίνα, ἒχοντας ἀναδυθεῖ ἀπό ἓνα κακῆς λειτουργίας κομμουνιστικό οἰκονομικό σύστημα, βλέπουν, φυσικά, τή Δύση ὡς ἓνα μοντέλο. Φαίνεται ὃτι ἡ Κίνα εἶναι τρελλά ἐρωτευμένη μέ τόν καπιταλισμό τῆς Δύσης. Ἡ Ρωσία ἲσως λιγότερο, ἀλλά οἱ οἰκονομολόγοι σ’ αὐτές τίς δύο χῶρες εἶναι τό ἲδιο ὃπως οἱ νεοφιλελεύθεροι οἰκονομολόγοι τῆς Δύσης, πρᾶγμα πού σημαίνει ὃτι εἶναι χωρίς ἐπίγνωση ὑπηρέτες τοὺ δυτικοῦ χρηματοπιστωτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. Σκεφτόμενοι, λανθασμένα, ὃτι εἶναι καλοί στά οἰκονομικά, εἶναι καλοί στήν ἠγεμονία τῆς Γουώσινγκτον.

Μέ τήν ἀπορρύθμιση πού ἂρχισε στό καθεστώς τοῦ Κλίντον, ὁ δυτικός καπιταλισμός ἒγινε κοινωνικά δυσλειτουργικός.  Στίς ΗΠΑ καί στόν ὑπόλοιπο κόσμο ὁ Καπιταλισμός δέν ὑπηρετεῖ πιά τούς ἀνθρώπους. Ὑπηρετεῖ τούς ἰδιοκτῆτες καί τούς διαχειρστές κεφαλαίου – κανέναν ἂλλο.

Αὐτή εἶναι ἡ αἰτία πού ἡ εἰσοδηματική ἀνισότητα στίς ΗΠΑ εἶναι, σήμερα, τόσο κακή ἢ χειρότερη ἀπό τήν περίοδο τῶν “ληστο-βαρόνων” τοῦ 1920. Ἡ ρύθμιση τῆς δεκαετίας τοῦ 1930 πού ἒκανε τόν Καπιταλισμό ἒνα λειτουργικό οἰκονομικό σύστημα ἒχει καταργηθεῖ. Σήμερα, στόν δυτικό κόσμο, ὁ Καπιταλισμός εἶναι ἒνας μηχανισμός λεηλασίας. Δέν λεηλατεῖ μόνο τήν Ἐργασία, λεηλατεῖ ὁλόκληρες χῶρες, ὃπως τήν Ἐλλάδα, ἡ ὁποία ἀναγκάζεται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἓνωση νά πουλήσει ἐθνικά περιουσιακά στοιχεῖα της σέ ξένους ἀγοραστές.

Πρίν ὁ Πούτιν καί ὁ Λαβρώφ ἀναφερθοῦν ξανά στούς “Ἀμερικανούς ἑταίρους”, θά μποροῦσαν νά στοχαστοῦν πάνω στήν ἒλλειψη καλῆς θέλησης πρός τήν Ἑλλάδα. Ὃταν ληστεύεται καί πετιέται στό ἒδαφος ἀπό τούς ἲδιους τούς συμπατριῶτες του ἓνα μέλος τῆς ἲδιας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἓνωσης, πῶς μπορεῖ ἡ Ρωσία, ἡ Κίνα καί τό Ἰράν νά περιμένουν καλύτερη μεταχείρηση; Ἐάν ἡ Δύση δέν δείχνει καλή θέληση πρός τήν Ἑλλάδα, ποῦ εἶναι ἡ καλή θέλησή της πρός τή Ρωσία;

Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ἀναγκάστηκε νά συνθηκολογήσει μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἒνωση, παρά τήν ὑποστήριξη πού ἒλαβε ἀπό τό δημοψήφισμα, ἐπειδή οἱ Ἓλληνες στηρίχθηκαν στήν καλή θέληση τῶν Εὐρωπαίων ἑταίρων καί ὑποτίμησαν τό ψεῦδος τοῦ Ἑνός τοῖς Ἐκατό (Σ.τ.μ.: Τό 1% πού κατέχει τόν πλοῦτο τῶν ἐθνῶν).

Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση δέν περίμενε τήν ἀνελέητη στάση τῶν κρατῶν-μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἓνωσης. Σκέφτηκε πράγματι ὃτι ἡ ἀνάλυση τῶν εἰδικῶν πάνω στήν κατάσταση τοῦ χρέους καί τῆς οἰνονομίας θά μποροῦσαν νά βαρύνουν στίς διαπραγματεύσεις. Αὐτή ἡ προσδοκία τήν ἂφησε χωρίς ἐναλλακτικό σχέδιο. Δέν σκέφτηκε καθόλου τό πῶς θά μποροῦσε νά πορευθεῖ ἀφήνοντας τό Εὐρώ καί τό πῶς νά θέσει σέ ἐφαρμογή ἓνα νομισματικό καί τραπεζικό σύστημα ἀνεξάρτητο ἀπό τό Εὐρώ. Ἡ ἒλλειψη προετοιμασίας γιά ἒξοδο τήν ἂφησε χωρίς καμμία ἐναλλακτική στίς ἀπαιτήσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἓνωσης.

Ὀ τερματισμός τῆς δημοσιονομικῆς κυριαρχίας τῆς Ἑλλάδας εἶναι αὐτό πού περιμένει τήν Ἰταλία, τήν Ἰσπανία, τήν Πορτογαλία καί, ἐν τέλει, τή Γαλλία καί τή Γερμανία. Ὃπως εἶπε ὁ Jean-Claude Trichet, ὁ πρώην ἐπικεφαλής τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας, ἠ κρίση δημοσίου χρέους σήμανε ὃτι ἦρθε ὁ καιρός νά ὁδηγήσουμε τήν Εὐρώπη πέρα ἀπό τήν “αὐστηρή ἒννοια τοῦ Ἒθνους”. Τό ἑπόμενο βῆμα στόν συγκεντρωτισμό τῆς Εὐρώπης εἶναι ὁ πολιτικός συγκεντρωτισμός. Ἡ κρίση χρέους τῆς Ἑλλάδας χρησιμοποιεῖται γιά νά ἐδραιώσει τήν ἀρχή ὃτι ὂντας μιά χώρα μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἓνωσης σημαίνει ὃτι αὐτή ἒχει χάσει τήν ἐθνική κυριαρχία της.

Ἡ ἐπικρατοῦσα, στή δυτικά οἰκονομικά μέσα ἐνημέρωσης, ἰδέα ὃτι μιά λύση ἐπεβλήθηκε στούς Ἓλληνες, εἶναι ἀνοησία. Τίποτα δέν ἒχει λυθεῖ. Οἰ συνθῆκες στίς ὁποῖες ὑποβλήθηκε ἡ ἑλληνική κυβέρνηση κάνουν τό χρέος ἀκόμη λιγότερο ἐξοφλητέο. Σέ λίγον καιρό, τό ζήτημα θά ξαναείναι μπροστά μας. Ὃπως ὁ John Maynard Keynes κατέστησε σαφές στά 1936 καί ὃπως κάθε οἰκονομολόγος γνωρίζει, μειώνοντας τό εἰσόδημα τοῦ καταναλωτῆ – κόβοντας συντάξεις, ἐργασία, μισθούς καί κοινωνικές ὑπηρεσίες–, περιστέλεις αὐτόν καί τίς ἐπενδυτικές ἀπαιτήσεις, καί, συνεπῶς, τό ΑΕΠ, καί καταλήγεις σέ μεγάλα ἐλλείματα προϋπολογισμοῦ πού πρέπει νά καλυφθοῦν μέ δανεισμό. Πουλῶντας ἠβικά περιουσιακά στοιχεῖα σέ ξένους, μεταφέρεις τίς ροές ἐσόδων ἒξω ἀπό τήν ἐλληνική οἰκονομία, σέ ξένα χέρια.

Στόν 21ο αἰῶνα, ὁ ἀνέλεγκτος γυμνός Καπιταλισμός ἒχει ἀποδείξει ὂτι εἶναι ἀνίκανος νά παράξει οἰκονομική ἀνάπτυξη ὁπουδήποτε στή Δύση. Κατά συνέπεια, τό μέσο οἰκογενειακό εἰσόδημα μειώνεται. Οἱ κυβερνήσεις καλύπτουν τήν ὓφεση ὑποτιμῶντας τόν πληθωρισμό καί μήν ὑπολογίζοντας ὠς ἂνεργους τούς ἀποθαρρυμένους ἐργάτες πού, ἀνίκανοι νά βροῦν δουλειά, ἒχουν πάψει νά ψάχνουν. Μήν ὐπολογίζοντας τούς ἀποθαρρυμένους ἐργάτες, οἱ ΗΠΑ εἶναι ἱκανές νά ἀναφέρουν ἀνεργία 5.2%. Περιλαμβάνοντας τούς ἀποθαρρυμένους ἐργάτες ἡ ἐνεργία φτάνει στό 23.1%. Τό ποσοστό ἀνεργίας 23% δέν ἒχει καμμία σχέση μέ οἰκονομική ἀνάκαμψη.

Ἀκόμα καί ἡ γλῶσσα πού χρησιμοποιεῖται στή Δύση εἶναι ἀπατηλή. Ἡ ἑλληνική “διάσωση” δέν σώζει τήν Ἑλλάδα. Ἡ διάσωση σώζει τούς κατόχους τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους. Πολλοί ἀπό αὐτούς τούς κατόχους δέν εἶναι οἱ ἀρχικοί δανειστές. Ὃ,τι πετυχαίνει ἡ “διάσωση” εἶναι νά κάνει τό στοίχημα τῶν νεοϋορκέζικων hedge funds (ἀμοιβαῖα κεφάλαια ὑψηλοῦ κινδύνου) γιά τό ἑλληνικό χρέος νά ἐξοφλήσει τά  hedge funds. Τό χρῆμα τῆς διάσωσης δέν πηγαίνει στήν Ἐλλάδα, ἀλλά σ’ ἐκείνους πού κερδοσκοποῦν πάνω στήν πληρωμή τοῦ χρέους. Σύμφωνα μέ δημοσιεύματα, ἡ Ποσοτική Χαλάρωση ἀπό τήν ΕΚΤ ἒχει χρησιμοποιηθεῖ γιά νά ἀγοραστεῖ χρέος ἀπό τίς προβληματικές τράπεζες πού ἒδωσαν τά δάνεια, ὣστε τό θέμα τοῦ χρέους νά μήν εἶναι πιά θέμα τοῦ δανειστῆ.

Ἡ Κίνα φαίνεται νά μήν ἒχει ἐπίγνωση τοῦ κινδύνου τῆς ἐπένδυσης στίς ΗΠΑ. Οἱ καινούργιοι πλούσιοι τῆς Κίνας ἀγοράζουν κατοικημένες κοινότητες στήν Καλιφόρνια, ξεχνῶντας τήν ἐμπειρία τῶν Ἰαπωνο-αμερικανῶν πού ὁδηγήθηκαν σέ στρατόπεδα κράτησης κατά τή διάρκεια τοῦ πολέμου τῆς Γουώσινγκτον μέ τήν Ἰαπωνία. Κινεζικές ἐταιρίες ἀγοράζουν ἀμερικανικές ἐταιρίες καί κοιτάσματα στίς ΗΠΑ. Οἱ ἐξαγορές αὐτές καθιστοῦν τήν Κίνα ἐπιδεκτική ἐκβιασμῶν ἀπέναντι σέ ξένες διαφορές πολιτικῆς.

Ἡ γεμάτη προκαταλήψεις “Παγκοσμιοποίηση” στή Δύση εἶναι ἀσυνεπής μέ τή μονομέρεια τῆς Γουώσινγκτον. Καμμία χώρα μέ περιουσιακά στοιχεῖα μέσα στό δυτικό σύστημα δέν μπορεῖ νά ἀντέξει διαφορές πολιτικῆς μέ τήν Γουώσινγκτον. Ἡ Τράπεζα τῆς Γαλλίας κατέβαλλε 9 ἑκατομμύρια δολάρια πρόστιμο ἐπειδή δέν τήρησε τίς πρακτικές δανειοδότησης πού ὑπαγορεύει ἡ Γουώσινγκτον, ἀφοῦ ἡ ἐναλλακτική ἦταν νά κλείσει τίς δραστηριότητές της στίς ΗΠΑ. Ἡ γαλλική κυβέρνηση ἦταν ἀνίκανη νά προστατεύσει τήν Τράπεζα τῆς Γαλλίας ἀπό τή λεηλασία τῆς Γουώσινγκτον.

Ἀποτελεῖ μαρτυρία γιά τήν ξεγνοιασιά τῆς ἐποχῆς μας τό γεγονός ὃτι ἡ πλήρης ἀσυνέπεια τῆς Παγκοσμιοποίησης μέ τήν ἀμερικανική μονομέρεια ἒχει περάσει ἀπαρατήρητη.

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

Paul Craig Roberts εἶναι πρώην Βοηθός Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν τῶν ΗΠΑ καί Ἀναπληρωτής Ἐκδότης τῆς ἐφημερίδας Wall Street Journal. Τό βιβλίο του How the Economy Was Lost διατίθεται τώρα ἀπό τό περιοδικό CounterPunch σέ ἠλεκτρονική μορφή. Τό τελευταῖο του βιβλίο εἶναι How America Was Lost.

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

         

Advertisements

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...