* EURASIAN EMPORIUM OR NUCLEAR WAR ? / Εὐρασιατικό Ἐμπορικό Κέντρο ἢ Πυρηνικός πόλεμος ;

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

 EURASIAN EMPORIUM OR NUCLEAR WAR ?
by Pepe Escobar*
Μετάφραση: Κωνσταντῖνος Ἀν. Θεμελῆς

Μιά ὑψηλοῦ ἐπιπέδου πηγή τῆς εὐρωπαϊκῆς διπλωματίας ἐπιβεβαίωσε στούς Asia Times ὃτι ἡ κυβέρνηση τῆς γερμανίδας Καγκελαρίου Ἂγκελας Μέρκελ ἒχει προσεγγίσει ἐπίμονα τό Πεκίνο, σέ μιά προσπάθεια νά διαρρήξει τήν πολυ-μέτωπη στρατηγική ἐταιρική σχέση του μέ τή Ρωσία.

Τό Πεκίνο δέν θά ἀφουγκραστεῖ ἀπαραιτήτως αὐτήν τήν πολιτική χειρονομία τοῦ Βερολίνου, καθώς ἡ Κίνα χορδίζεται πάνω στό σχέδιο ἑνός Νέου παν-Εὐρασιατικοῦ Δρόμου τοῦ Μεταξιοῦ, τό ὁποῖο συνεπάγεται στενούς ἐμπορικούς-ἐπιχειρηματικούς δεσμούς μέ ἀμφότερες – τή Γερμανία καί τή Ρωσία.

Τό γερμανικό τέχνασμα ἀποκαλύπτει ἀκόμη περισσότερη πίεση ἀπό τούς πολεμοχαρείς τομεῖς τῆς κυβέρνησης των Ἠνωμένων Πολιτειῶν, πού προτίθενται νά στοχοποιήσουν καί νά περικυκλώσουν τή Ρωσία. Παρά τά λεγόμενα γιά τήν ὀργή τῆς Μέρκελ ἐξ αἰτίας τῶν ὐποκλοπῶν ἀπό τήν Ἐθνική Ὑπηρεσία Ἀσφαλείας (NSA) τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν, ἡ Καγκελάριος βαδίζει στόν δρόμο τῆς Γουώσινγκτον. Ἡ πραγματική “ὀργή” δέν σημαίνει τίποτα, ἐκτός καί ἂν καταλήξει σέ μονομερεῖς κυρώσεις ἐναντίον τῆς Ρωσίας. Ἀποῦσας τέτοιας ἀπόκρισης ἀπό τή Μέρκελ, βρισκόμαστε στό  βασίλειο τῆς διαπραγμετευτικής τακτικῆς καλό παιδί – κακό παιδί.

Ἠ κόκκινη γραμμή εἶναι τό ὃτι ἡ Γουώσιγκτον πιθανῶς δέν μπορεῖ νά ἀνεχθεῖ μιά στενή γερμανο-ρωσική ἐμπορική-πολιτική σχέση, καθώς αὐτή ἀπειλεῖ εὐθέως τήν ἠγεμονία της στήν Αὐτοκρατορία τοῦ Χάους.

Ἒτσι, ὃλη ἡ τραγωδία τῆς Οὐκρανίας δέν σχετίζεται οὒτε μέ τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, οὒτε μέ τήν ἱερότητα τῶν συνόρων. Το ΝΑΤΟ ἂρπαξε τό Κόσσοβο ἀπό τή Γιουγκοσλαβία-Σερβία χωρίς νά σκοτιστεῖ  οὒτε γιά ἓνα δημοψήφισμα, ὃπως αὐτό πού ἒλαβε χώρα στήν Κριμαία.

Παρατηρείστε προσεχτικά τούς S-500

Ἐν παραλλήλω, ἓνα ἂλλο γοητευτικό τέχνασμα ἀναπτύσσεται. Κάποιοι τομεῖς τῆς Δεξαμενοχώρας Σκέψης (Think Tankland) τῶν ΗΠΑ –πού διατηροῦν θερμούς δεσμούς μέ τή CIA–, καλύπτουν τά νῶτα τους γιά τόν Ψυχρό Πόλεμο Νο 2, ἀπό τόν φόβο ὃτι ἒχουν παρεξηγήσει αὐτό πού πραγματικά συμβαίνει στή γεωπολιτική σκακιέρα.

Μόλις γύρισα ἀπό τή Μόσχα καί αἰσθάνομαι ὃτι στό Ὁμοσπονδιακό Γραφεῖο Ἀσφαλείας καί στίς στρατιωτικές μυστικές ὑπηρεσίες ἒχουν βαρεθεῖ μέ τό ἀτελείωτο ρεῦμα προκλήσεων ἀπό τήν Γουώσιγκτον/ΝΑΤΟ – ἀπό τίς χῶρες τῆς Βαλτικῆς μέχρι τήν Κεντρική Ἀσία, ἀπό τήν Πολωνία μέχρι τή Ρουμανία, ἀπό τό Ἀζερμπαϊτζάν μέχρι τήν Τουρκία.

Αὐτό ἐδῶ εἶναι μιά ἐκτενής ἀλλά ἀκόμη μερική σύνοψη αὐτοῦ πού συμβαίνει στή Ρωσία ὡς ἓνας ὑπαρξιακός κίνδυνος: Ἡ Γουώσιγκτον/ΝΑΤΟ προτείθεται νά μπλοκάρει τό εὐρασιατικό ἐμπόριο καί τήν ἀνάπτυξή της· νά καταστρέψει τήν περίμετρο προστασίας της· νά τήν παρασύρει σέ ἓναν συμβατικό πόλεμο.

Ἓνας συμβατικός πόλεμος δέν εἶναι μιά λαμπρή ἰδέα. Οἱ ρωσικοί ἀντιβαλιστικοί καί ἀντιαεροπορικοί πύραυλοι S-500 μποροῦν νά ἀναχαιτίσουν κάθε διηπηρωτικόν βαλιστικό πύραυλο (ICBM, InterContinental Balistic Missile), πύραυλο Κρούζ καί ἀεροπλάνο. Οἱ S-500  ταξιδεύουν μέ 15.480 μίλια τήν ὣρα· φθάνουν σέ ὑψόμετρο 115 μιλίων· ταξιδεύουν ὀριζοντίως 2.174 μίλια· καί μποροῦν νά ἀναχαιτίσουν μέχρι 10 εἰσερχόμενους πυραύλους. Κανένα ἀμερικανικό ἀντιπυραυλικό σύστημα δέν μπορεῖ νά τούς σταματήσει – ἁπλῶς.

Μιά πηγή  τῆς ἀμερικανικῆς  ἐταιρείας Intel εἶπε στούς Asia Times ὃτι κάποιοι ἀπό τήν ἀμερικανική πλευρά λένε πώς τό σύστημα S-500 πρόκειται νἀ καταστραφεῖ. Δέν ὑπῆρξε καμμία ρωσική ἐπιβεβαίωση. Ἐπισήμως, ἡ Μόσχα λέει ὃτι τό σύστημα εἶναι προγραμματισμένο γιά νά ἀναπτυχθεῖ τό 2017. Τελικό ἀποτέλεσμα, τώρα ἢ ἀργότερα: Θά σφραγίσει τόν ρωσικό ἐναέριο χῶρο. Εἶναι εὒκολο νά ἐξάγει κάποιος τά ἀναγκαία συμπεράσματα.

Αὐτά κάνει ἡ “πολιτική” τῆς κυβέρνησης Ὀμπάμα γιά νά προωθήσει τήν πολεμική ὑστερία, έξαπολύοντας, συνδυασμένα, ἐναντίον τῆς Ρωσίας κυρώσεις καί πολέμους ἐνάντια στό πετρέλαιο καί τό ρούβλι –  ἒργο  μιᾶς συμμορίας ἀπό δείγματα πού ἀνήκουν στήν ὑπο-Ζωολογία.

Ἢδη κάποιοι ἐνήλικες στήν Εὐρωπαϊκή Ἓνωση ἒχουν δεῖ τή γραφή πάνω στόν (πυρηνικό) τοῖχο. Οἱ συμβατικοί τρόποι ἂμυνας τοῦ NATO εἶναι ἓνα ἀστεῖο. Κάθε συγκέντρωση στρατευμάτων –ὃπως συμβαίνει τώρα–, εἶναι ἐπίσης ἓνα ἀστεῖο, ἀφοῦ θά μποροῦσε νά συντριβεῖ ἀπό τά 5.000 τακτικά πυρηνικά ὃπλα πού ἡ Μόσχα διαθέτει.

Ὃταν ἀμφιβάλλεις γιά τόν ἑαυτό σου, παράσταινε τόν νταή

Φυσικά παίρνει χρόνο ἠ ἀντιστροφή τῆς τρέχουσας περί Ψυχροῦ Πολέμου Νο 2 νοοτροπίας, ἀλλά ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὃτι οἱ Δάσκαλοι τοῦ Σύμπαντος ἀκοῦν – ὃπως δείχνει αὐτό τό δοκίμιο. Ὁνομάστε το πρῶτο (δημόσιο) σπάσιμο τοῦ πάγου.

Ἂς ὑποθέσουμε ὃτι ἡ Ρωσία ἀποφάσισε νά κινητοποιήσει πέντε ἑκατομμύρια στρατιωτῶν καί νά τούς στρέψει στήν στρατιωτική παραγωγή. Ἡ “Δύση” θά ὑποχωροῦσε ἀστραπιαῖα σέ μιάν ἐγκάρδια συμφωνία. Καί ἂς ὑποθέσουμε ὃτι ἡ Μόσχα ἀποφάσισε νά κατάσχει ὃ,τι ἀπέμεινε ἀπό τήν πονηρή ὀλιγαρχία τοῦ Πλούτου. Τό ποσοστό ἀποδοχῆς τοῦ Πούτιν –πού δέν εἶναι ἀκριβῶς τόσο πενιχρό ὃσο λέγεται–, θά φτάσει τουλάχιστον 98%. Ὁ Πούτιν ἦταν ἀρκετά συγκρατημένος μέχρι τώρα. Ἀλλά ἡ παιδιάστικη ὑστερική δαιμονοποίησή του ἐπιμένει ἀκόμη.

Εἶναι ἓνα χωρίς διακοπή κλιμακούμενο σενάριο: Ἒγχρωμες ἐπαναστάσεις. Τό πραξικόπημα Μεϊντάν. Κυρώσεις· ὁ “κακός” Χίτλερ/Πούτιν· Ἡ Οὐκρανία μέλος τοῦ ΝΑΤΟ· Παντοῦ βάσεις τοῦ ΝΑΤΟ. Καί ὃμως, ἡ πραγματικότητα –ὃπως στό ἀντιπραξικόπημα τῆς Κριμαίας καί τίς νίκες τῶν στρατευμάτων τῶν Λαϊκῶν Δημοκρατιῶν τοῦ Ντονέτσκ καί τοῦ Λουκάνσκ–, ἒχει ἐκτροχιάσει τά πιό καλῶς ἐπεξεργασμένα σχέδια τοῦ State Department/NATO. Κορύφωση αὐτοῦ τοῦ σεναρίου: ἡ Μέρκελ καί ὁ Φρανσουά Ὁλάντ ἀναγκάστηκαν σέ μιάν ἐγκάρδια συμφωνία –τή Μίνσκ 2–, ἐπειδή γνώριζαν ὃτι θά ἦταν ὁ μόνος τρόπος γιά νά σταματήσουν τήν Γουώσιγκτον ἀπό περαιτέρω χρήση τοῦ Κιέβου ὡς ὃπλο.

Ὁ Πούτιν εἶναι οὐσιωδῶς στρατευμένος σέ μιάν ἰδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία διατήρησης/ἀνθοφορίας τῆς ρωσικῆς ἱστορίας καί κουλτούρας, μέ ἀρμονικές τοῦ παν-Σλαβισμοῦ καί τοῦ Εὐρασιατισμοῦ. Ἠ σύγκρισή του μέ τόν Χίτλερ δέν ἀντέχει οὒτε ὡς φάρσα νηπιαγωγίου.

Ἐπίσης, μήν περιμένετε ἀπό τούς νεο-συντηρητικούς τῆς Γουώσιγκτον νά κατανοήσουν τή ρωσική ἱστορία καί κουλτούρα. Οἱ πλείστοι ἀπό αὐτούς δέν θά μποροῦσαν νά διασώσουν οὒτε ἓνα Q&A πάνω στούς ἀγαπημένους τους ἢρωες Λέο Στράους καί Καρλ Σμίτ. Ἀκόμη περισσότερο, ἡ ἀντι-διανοούμενη καί ἐξαιρετική ἀλλαζονεία τους δημιουργεῖ μόνο ἒναν προνομιοῦχο χῶρο γιά ἀμιγές νταηλίκι.  

Μιά Ἀμερικανίδα ἀκαδημαϊκός, μία ἀπό τίς πηγές μου, ἒστειλε ἓνα γράμμα στη Nancy Pelosi καί τό κοινοποίησε σέ ἓναν διαβόητο νεοσυντηρητικό, τόν σύζυγο τῆς Βικτώριας, τῆς Βασίλισσας τοῦ Nulandistan. Νά ἡ ἀπάντηση τοῦ νεοφιλελεύθερου, μέσω τοῦ email τοῦ Brookings Institution: ” Γιατί δέν πηγαίνεις (διαγραμμένη βρισιά) μόνη σου;” Ἂλλη μία γραφική περίπτωση συζύγων πού ἀξίζει ὁ ἓνας τόν ἂλλο.

Τουλάχιστον φαίνεται νά ὑπάρχουν ὑγιή IQ στό Beltway ἀποφασισμένα νά πολεμήσουν τό νεοσυντηρητικό κύτταρο μέσα στό State Department, τίς νεοφιλελεύθερες μολυσμένες σελίδες τῶν editorials (τῶν σημειωμάτων τῆς Σύνταξης) τῆς Wall Street Journal καί τῆς Washington Post, νά πολεμήσουν μιά σειρά ἀπό δεξαμενές σκέψης (think tank) καί φυσικά τό ΝΑΤΟ, ὁ τωρινός ἐπικεφαλής τοῦ ὁποίου στρατηγός Breedlove/Breedhate, δουλεύει σκληρά πάνω στήν μεταμοντέρνα πλαστοπροσωπία τοῦ κ. Strangelove.

Ἡ ρωσική “ἐπιθετικότητα” εἶναι μῦθος. Ἡ στρατηγική τῆς Μόσχας μέχρι τώρα ἦταν καθαρή αὐτοάμυνα. Ἡ Μόσχα θά προωθήσει ἀστραπιαῖα μιά στρατηγική συνεργασία μέ τή Δύση, ἐάν ἡ Δύση κατανοήσει τά συμφέροντα ἀσφάλειας τῆς Ρωσίας. Ἐάν αὐτά παραβιαστοῦν –ὃπως ὃταν προκαλεῖς τήν ἀρκούδα–, ἡ ἀρκούδα θ’ ἀπαντήσει. Μιά ἐλάχιστη κατανόηση τῆς Ἱστορίας ἀποκαλύπτει ὃτι ἠ ἀρκούδα γνωρίζει ἓνα- δυό πράγματα πού προκαλοῦν διαρκή πόνο. Ἁπλῶς δέν θά καταρεύσει – ἢ θά λιώσει τόν ἐκτός ἒδρας. 

Ἐν τῶ μεταξύ, ἓνας ἂλλος μῦθος ἒχει ἐπίσης καταρριφθεῖ: Ὃτι οἱ κυρώσεις θά μποροῦσαν νά πληγώσουν ἂσχημα τίς ρωσικές ἐξαγωγές καί τά ἐμπορικά πλεονάσματα. Φυσικά, ἦταν ἐπώδυνα, ἀλλά ὑποφερτά. Ἡ Ρωσία διαθέτει πλοῦτο πρώτων ὑλῶν καί ἐσωτερική ἱκανότητα μαζική παραγωγῆς – ἀρκετή γιά νά ἱκανοποιήσει τό κύριο μέρος τῆς ἐσωτερικῆς ζήτησης.

Λοιπόν, εἲμαστε πίσω στήν Εὐρωπαϊκή Ἓνωση, τή Ρωσία καί τή Κίνα καί κάθε μία στό μεταξύ συνδέεται μέ τό μεγαλύτερο ἐμπορικό κέντρο στήν Ἱστορία, κατά μῆκος ὃλης τῆς Εὐρασίας. Αὐτό εἶναι πού ὁ Πούτιν πρότεινε στή Γερμανία λίγα χρόνια πρίν καί αὐτό εἶναι πού κάνουν ἢδη οἱ Κινέζοι. Καί τί προτείνουν οἱ νεοσυντηρητικοί (τῶν ΗΠΑ); Ἓναν πυρηνικό πόλεμο σέ εὐρωπαϊκό ἒδαφος. 

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

 * Pepe Escobar εἶναι  ὁ συγγραφέας τῶν βιβλίων  Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge καί Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009).  Τό τελευταῖο βιβλίο του εἶναι τό Empire of Chaos. email:  pepeasia@yahoo.com.

ΚΡΕΜ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

Advertisements

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...